Contacteer ons

Wedstrijdreglement
OMconference 2/10/’23

1. Organisatie

2. Deelnemingsvoorwaarden

3. Toegankelijkheid en duurtijd

4. Deelnamemodaliteiten

5. De prijzen

6. Verantwoordelijkheid van de Organisator

7. Persoonsgegevens

8. Bijkomende informatie

9. Naleving van het Reglement

10. Toepasselijk recht en bemiddeling

11. Allerlei